Cloud Financials

ERP บนคลาวด์อันดับหนึ่งของโลก

ชุดสมบูรณ์แบบของระบบการจัดการธุรกิจที่เป็นเอกภาพ , ประกอบไปด้วยระบบ ERP/ระบบการเงินและบัญชี , ระบบลูกค้าสัมพันธ์และพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีการใช้แล้วในองค์กรมากกว่า 19,000 แห่งทั่วโลก ทั่วโลก

ชมผลิตภัณฑ์ของเราได้ฟรี WHY NETSUITE


โซลูชั่นสำหรับธุรกิจของคุณ

Company Overview

เป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติการประมวลผลแบบคลาวด์โดยเป็นบริษัทแรกในโลกที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ศึกษาแนวทางที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต

อุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมกับองค์กรกว่า 19,000+ แห่งทั่วโลกใช้ NetSuite บริหารธุรกิจของคุณ

การบริการแบบมืออาชีพ

การบริการแบบมืออาชีพ

พบกับโปรแกรมการบริการแบบมืออาชีพ, การฝึกอบรม และการบริการหลังการขาย ของ NetSuite ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

ศึกษาเพิ่มเติม

คู่ค้า

NetSuite ภูมิใจที่ได้สร้างและดำรงรักษาความสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่นกับคู่ค้าเสมอมา คู่ค้าทุกท่านเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของเรา

ขอเชิญรวมโปรแกรมคู่ค้าของเรา

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat