ภาพรวมของบริษัท

home software laptop


ภาพรวมของบริษัท

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 , Oracle ได้ควบรวมกิจการของ NetSuite บริษัทที่ให้บริการบนคลาวด์แห่งแรก ๆ อย่างสมบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2541 , NetSuite เป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติการปะมวลผลบนคลาวด์ เป็นบริษัทแห่งแรกของโลกที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ปัจจุบัน NetSuite ให้บริการชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ใช้งานในด้านการเงิน / การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และการพาณิชยกรรมหลายช่องทาง แก่บริษัท องค์กรและสาขา มากกว่า 27,000+ แห่ง ใน 215 กว่าประเทศทั่วโลก กว่าประเทศทั่วโลก

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat