โปรแกรมสำหรับคู่ค้า

NetSuite ภูมิใจที่ได้สร้างและดำรงรักษาความสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่นกับคู่ค้าเสมอมา คู่ค้าทุกท่านเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของเรา


ผู้ให้บริการโซลูชั่น

ผู้ให้บริการโซลูชั่นของ NetSuite คือผู้เชี่ยวชาญแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่สามารถนำเสนอโซลูชั่นการประมวลผลแบบคลาวด์ของ NetSuite ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่การขายสิทธิ์การใช้ ของ NetSuite ไปจนถึงการอิมพลีเมนต์และบริการหลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูชั่นเป็นผู้สาธิตการใช้งานด้วยความเชี่ยวชาญในระบบบัญชี/ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร , ระบบลูกค้าสัมพันธ์ และ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระเบียบวิธีที่ทำไว้เป็นเอกสารนำทางซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของคุณ ผู้ให้บริการโซลูชั่นของ NetSuite เป็นผู้ที่ได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งมั่นจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ดำเนินงานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติม

โปรแกรมสำหรับคู่ค้าพันธมิตร

โปรแกรมสำหรับคู่ค้าพันธมิตรของ NetSuite จะให้บริการที่ปรึกษาการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจรวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการและการอิมพลีเมนต์ระบบเพื่อช่วยคุณให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์ NetSuite ของคุณ คู่ค้าพันธมิตรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขางานของตนเองและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและโดดเด่นในโซลูชั่นของเรา NetSuite ช่วยสนับสนุนคู่ค้าเหล่านี้ด้วยแหล่งทรัพยากรข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้อย่างครบครัน จัดการฝึกอบรมที่ได้รับใบรับรองและเครื่องมือ ช่วยให้คู่ค้าพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญในฟังก์ชั่นการทำงาน สายผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เฉพาะทางของตนเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริการให้แตกต่างจากเจ้าอื่นและผลักดันการเติบโตทางธุรกิจด้วย

ศึกษาเพิ่มเติม

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

สมาชิกทั้งหลายของประชาคม SuiteCloud Developer Network ช่วยขยายการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการระหว่างชุดซอฟต์แวร์ของ NetSuite ในส่วนของระบบบัญชี/ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร , ระบบลูกค้าสัมพันธ์ และ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับแอพพลิเคชั่นของ third-party ด้วย “Built for NetSuite” สำหรับอุตสาหกรรมในแนวตั้งหรือกระบวนการธุรกิจเฉพาะด้าน อย่างเช่น ระบบการขนส่ง, EDI, ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์, ระบบการตลาด, ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ระบบภาษีการขายอัตโนมัติและอื่น ๆ

ศึกษาเพิ่มเติม

โปรแกรมสำหรับคู่ค้า BPO

คู่ค้าผู้ให้บริการรับเอาท์ซอสกระบวนการทางธุรกิจ (BPO) ของ NetSuite เป็นผู้ให้บริการ BPO และโซลูชั่น Business Process as a Service (BPaas) ที่วางรากฐานการทำงานอยู่บน NetSuite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทางธุรกิจบนคลาวด์ชั้นนำของโลก การเข้าเป็นคู่ค้ากับ NetSuite ในโปรแกรมคู่ค้า BPO จะทำให้สามารถให้บริการโดยใช้เพียงโซลูชั่นเดียวที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการลูกค้าได้ทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วไปจนกระทั่งถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรายชื่ออยู่ใน Global 2000

ศึกษาเพิ่มเติม

โปรแกรมคู่ค้าแนะนำลูกค้าใหม่

โปรแกรมคู่ค้าแนะนำลูกค้าใหม่ของ NetSuite ถ้าคู่ค้าแนะนำ NetSuite ให้กับลูกค้ารายใหม่แล้วจะได้รับค้าตอบแทนในการแนะนำลูกค้ารายนี้ คู่ค้าผู้แนะนำลูกค้าต่อหลายราย ๆ มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในโซลูชั่นของ NetSuite และสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยสามารถนำบริการเพิ่มเติมของตนมาผูกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า NetSuite ของตนได้อีก

ศึกษาเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาการบัญชี

โปรแกรมสำหรับที่ปรึกษาการบัญชีของ NetSuite จะช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาการบัญชีสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้าของตนที่ใช้ NetSuite อยู่ได้ – โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริษัทที่ปรึกษาการบัญชีและลูกค้าที่ใช้อยู่ด้วย ด้วยการเข้าร่วมกับโปรแกรมนี้ บริษัทที่ปรึกษาการบัญชีจะได้รับผลประโยชน์พิเศษประกอบไปด้วยความสามารถในการให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ NetSuite ได้อย่างมีความปลอดภัย สะดวกขึ้นและสามารถเข้าระบบของลูกค้าเพื่อทำจากช่วยเหลือจากระยะทางไกลได้ (ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการอนุญาตของลูกค้าเอง) การได้รับส่วนลดค่าฝึกอบรม ได้รับผลประโยชน์ในการแนะนำลูกค้าต่อและอื่น ๆ อีก

ศึกษาเพิ่มเติม

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat