NetSuite là giải pháp số 1 về Cloud ERP Hơn customers tổ chức trên hơn quốc gia chạy trên NetSuite

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (opens in a new tab)

NetSuite ERP cung cấp bộ giải pháp hiện đại, có khả năng mở rộng và đáp ứng tất cả các nghiệp vụ vận hành chính của khối văn phòng cũng như các quy trình kinh doanh chính. Tất cả đều trên Cloud.

Quản lý kinh doanh toàn cầu (OneWorld)(opens in a new tab)

NetSuite OneWorld cung cấp một nền tảng tích hợp và hợp nhất nhiều loại tiền tệ, quy tắc về thuế và các yêu cầu báo cáo trong các hoạt động kinh doanh đa quốc gia và đa công ty của doanh nghiệp.

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)(opens in a new tab)

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)—NetSuite CRM+ cung cấp quản lý vòng đời khách hang thực tế, từ marketing tới cơ hội bán hang, quản lý đơn đặt hàng, tang khách hang, bán chéo, gia hạn và dịch vụ khách hàng

Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp của NetSuite(opens in a new tab)

NetSuite SRP cung cấp PSA dựa trên web hoàn chỉnh bao gồm quản lý tài nguyên, kế toán dự án và quản lý thời gian và chi phí, tất cả đều được tích hợp chặt chẽ với các tính năng của SaisS, CRM và khả năng thương mại điện tử của NetSuite.

OpenAir(opens in a new tab)

OpenAir—ii8OpenAir hỗ trợ toàn bộ tổ chức dịch vụ của bạn với khả năng hiển thị thời gian thực và mọi lúc, mọi nơi truy cập vào các công cụ và thông tin bạn cần. Giảm thời gian chờ không phải thanh toán, cải thiện quản lý dự án, tự động hóa quy trình lập hóa đơn và tối ưu hóa báo cáo doanh thu và khả năng sinh lời.

Thương mại đa kênh (SuiteCommerce)(opens in a new tab)

Thương mại đa kênh (SuiteCommerce) - SuiteCommerce cung cấp nền tảng thương mại cho phép các doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm mua sắm hấp dẫn và được cá nhân hóa trên tất cả các kênh. Với SuiteCommerce, hợp nhất thương mại điện tử và POS với hệ thống văn phòng của bạn để cho phép trải nghiệm thương hiệu mà khách hàng của bạn mong đợi.

Business Intelligence(opens in a new tab)

Business Intelligence—NetSuite Business Intelligence cung cấp sức mạnh của các bảng tổng hợp, báo cáo và phân tích thời gian thực được xây dựng sẵn trong tất cả các quy trình tích hợp trong bộ phần mềm.

Kinh nghiệm(opens in a new tab)

Tại NetSuite, con người là yếu tố cốt lõi của chúng tôi về thiết kế, họ có thể tập trung vào việc phát triển sản phẩm của mình. Sản phẩm trực quan, đầy đủ tính năng và dễ tiếp cận nhất là những gì mà NetSuite Experience mang lại.

Benutzererfahrung
Kinh nghiệm

SuiteSuccess(opens in a new tab)

“SuiteSuccess là một phương pháp xây dựng và làm việc giữa chúng tôi và khách hàng, đảm bảo khách hàng có thể thành công suốt đời nhờ việc kế thừa những kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên sâu từ các công ty hàng đầu trong cùng lĩnh vực trong giai đoạn triển khai cloud ERP.”

SuiteSuccess
Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat