Cloud Financials

Giải pháp #1 về Cloud ERP

ột bộ quản lý kinh doanh thống nhất, bao gồm ERP / Tài chính, CRM và thương mại điện tử cho hơn 19.000 tổ chức

Trải nghiệm thử giải pháp Vì sao nên dùng NetSuite


Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn

Tổng quan công ty

NETSUITE đi tiên phong trong cuộc cách mạng Cloud, trở thành công ty đầu tiên trên Thế Giới cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp qua internet

Xem bạn phát triển như thế nào

Các ngành công nghiệp

Hơn19.000 + tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của họ trên NetSuite.

Tổng quan các ngành

Dịch vụ chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm về chương trình trọn vẹn của NetSuite dành cho ngành dịch vụ chuyên nghiệp, đào tạo và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm

Đối tác

Netsuite luôn tự hào trong việc xây dựng và duy trì quan hệ đối tác bền vững. Đây là yếu tố then chốt trong sự thành công của chúng tôi.

Tham gia chương trình đối tác

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat