Cam kết của Oracle NetSuite với khách hàng của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng COVID-19

Trong khi tất cả mọi người trên khắp thế giới liên tục phải ứng phó với tình trạng bấp bênh do COVID-19, thì Oracle NetSuite cam kết hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị trong suốt quá trình xảy ra đại dịch này và luôn cung cấp dịch vụ liên tục.

Chúng tôi nhận thấy rằng trong thời điểm khủng hoảng này, điều quan trọng là chúng tôi giúp quý vị tiếp tục hoạt động và giúp quý vị đáp ứng những yêu cầu riêng biệt mà quý vị có thể phải đối mặt. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng tại thời điểm quan trọng này, quý vị có thể tin tưởng vào chúng tôi rằng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị.

Đội ngũ lãnh đạo của Oracle NetSuite sẽ họp mặt liên tục để đánh giá và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp với cuộc khủng hoảng khi nó bùng nổ, điều chỉnh các hoạt động của chúng tôi để duy trì tính liên tục và hỗ trợ sự an toàn và sức khỏe của những người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Oracle NetSuite đang hoạt động theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan y tế công cộng trên toàn cầu. Tất nhiên, sức khỏe và phúc lợi của cả nhân viên của chúng tôi và nhân viên của quý vị vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã áp dụng nhiều hành động giảm thiểu vi-rút dẫn đến giảm khả năng lây truyền. Chúng tôi có khả năng làm việc trực tuyến trên diện rộng để nhân viên của chúng tôi liên lạc với nhau và với quý vị và nhà cung cấp. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để giúp mọi người được an toàn và đồng thời tiếp tục phục vụ quý vị.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng Oracle NetSuite hoặc người quản lý tài khoản Oracle NetSuite của quý vị khi có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào khác. Xem bên dưới để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng về các kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì trang này và cập nhật trang thường xuyên khi tình hình thay đổi.

Các câu hỏi thường gặp

1. Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh của Oracle NetSuite là gì?

Các ngành nghề kinh doanh riêng lẻ trên toàn Oracle có các kế hoạch cụ thể dựa trên bản chất của những tác động có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Oracle duy trì chương trình quản lý tính liên tục của hoạt động kinh doanh thiết thực được đánh giá lại hàng năm.

Oracle NetSuite áp dụng cách tiếp cận dựa trên tác động để quản lý tính liên tục của hoạt động kinh doanh bằng cách thiết kế các kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó nhằm giải quyết khả năng huy động của lực lượng lao động, nơi làm việc, công nghệ và tính độc lập quan trọng của chúng tôi.

Quy mô số lượng nhân viên và sự đa dạng hóa địa lý của Oracle NetSuite đem lại lợi thế khả năng phục hồi vốn có. Cuối cùng, các văn phòng phải đóng cửa bắt buộc đã duy trì các quy trình kinh doanh thiết yếu và hỗ trợ khách hàng dẫn đến không bị gián đoạn dịch vụ khách hàng.

2. Dịch vụ đám mây của tôi có bị ảnh hưởng không?

Tại thời điểm này, chúng tôi dự kiến sẽ không xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào đối với việc cung cấp dịch vụ đám mây do vi-rút COVID-19. Oracle NetSuite vẫn cam kết đáp ứng các thỏa thuận cấp độ dịch vụ cho các dịch vụ đám mây của chúng tôi. Chúng tôi đã thiết kế ứng dụng SaaS hàng đầu trong ngành để có được tình trạng sẵn sàng và khả năng phục hồi tối đa. Chúng tôi cũng có quy trình quản lý năng lực mạnh mẽ để đảm bảo khả năng mở rộng dịch vụ đám mây. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh của Oracle NetSuite được vận hành nhờ các quy trình và công cụ hỗ trợ công việc từ xa thông qua lực lượng lao động đa dạng trên toàn cầu.

3. Tôi có thể nhận được các bản cập nhật về COVID-19 từ Oracle NetSuite bằng cách nào?

Oracle NetSuite sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thông báo dịch vụ quan trọng nào thông qua các số liên hệ tài khoản và kênh giao tiếp tiêu chuẩn của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại gì về COVID-19, Oracle NetSuite đề nghị quý vị chuyển qua đội ngũ Quản lý tài khoản hoặc Dịch vụ tài khoản hiện tại mà quý vị sử dụng cho tất cả các hoạt động liên lạc kinh doanh thông thường.

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat