พันธสัญญาของ Oracle NetSuite ที่มีต่อลูกค้าของเราในช่วงวิกฤต COVID-19

ในขณะที่ทุกคนทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ COVID-19 แต่ Oracle NetSuite ขอให้พันธสัญญาที่จะสนับสนุนธุรกิจของคุณไปตลอดห้วงเวลาของการระบาดใหญ่ครั้งนี้และเตรียมพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เราตระหนักเป็นอย่างดีว่าในห้วงเวลาวิกฤตินี้ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะตัวที่คุณอาจต้องเผชิญ เราต้องการให้คุณทราบว่าในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ คุณสามารถไว้วางใจให้เราได้อยู่ร่วมกับคุณเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ

ทีมผู้นำของ Oracle NetSuite มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและตอบสนองต่อวิกฤตอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดวิกฤตขึ้น เพื่อปรับการดำเนินงานของเราให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ Oracle NetSuite ยังดำเนินงานตามคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก แน่นอนว่าสุขภาพและสวัสดิการทั้งของพนักงานของเราและพนักงานของคุณยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ เราได้ดำเนินการด้านการกำจัดไวรัสหลาย ๆ อย่างอันเป็นผลให้สามารถลดการแพร่กระจายของไวรัสลงได้ เรามีความสามารถในการทำงานร่วมกันทางออนไลน์ที่กว้างขวางเพื่อให้พนักงานของเราสามารถสื่อสารซึ่งกันและกัน รวมถึงกับคุณและซัพพลายเออร์ได้ เรากำลังทำงานกันอย่างไม่รู้เหนื่อยเพื่อช่วยให้ทุกคนปลอดภัย ในขณะที่ยังคงสามารถให้บริการคุณได้อย่างต่อเนื่อง

หากคุณมีคำถามและข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Oracle NetSuite หรือผู้จัดการลูกค้า Oracle NetSuite ของคุณ คุณสามารถดูคำตอบของคำถามที่พบบ่อยในเรื่องแผนดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเราที่เราได้รับจากลูกค้าได้ เราจะเก็บรักษาหน้านี้เอาไว้และอัปเดตเป็นประจำ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ

คำถามที่พบบ่อย

1. แผนดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของ Oracle NetSuite เป็นอย่างไร

สายงานธุรกิจแต่ละธุรกิจทั่ว Oracle จะมีแผนเฉพาะตามลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจของเรา Oracle ยังคงรักษาการทบทวนโปรแกรมการบริหารเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจที่แข็งแกร่งไว้เป็นประจำทุกปี

Oracle NetSuite ใช้แนวทางที่อ้างอิงจากผลกระทบเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยการออกแบบแผนการเตรียมความพร้อมและแผนรับมือที่สามารถจัดการสถาการณ์ด้านความพร้อมของพนักงาน สถานที่ทำงาน เทคโนโลยี และการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่สำคัญของเรา

เรามีความได้เปรียบด้านความยืดหยุ่นตามธรรมชาติที่เกิดจากขนาดประชากรพนักงานและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของ Oracle NetSuite ท้ายที่สุดแล้ว สำนักงานที่ต้องประสบกับปัญหาการสำนักงานจะยังคงรักษากระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นและการสนับสนุนลูกค้าไว้ได้ ทำให้การบริการลูกค้ายังคงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. บริการคลาวด์ของฉันจะได้รับผลกระทบหรือไม่

ในเวลานี้ เรายังไม่คาดการณ์เรื่องการหยุดการให้บริการคลาวด์ของเราเนื่องจากไวรัส COVID-19 Oracle NetSuite ยังคงรักษาพันธสัญญาในการตอบสนองข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการสำหรับบริการคลาวด์ของเรา เราได้ออกแบบแอปพลิเคชัน SaaS ชั้นนำในระดับอุตสาหกรรมเพื่อความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นสูงสุด และเรายังมีกระบวนการบริหารความจุที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริการคลาวด์สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับการใช้งานได้ นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของ Oracle NetSuite นั้นขับเคลื่อนด้วยกระบวนการและเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานระยะไกลผ่านทีมงานที่มีความหลากหลายทั่วโลก

3. ฉันจะสามารถรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ COVID-19 จาก Oracle NetSuite ได้อย่างไร

Oracle NetSuite จะแนะนำคุณเรื่องการแจ้งเตือนบริการที่สำคัญผ่านทางผู้ติดต่อลูกค้ามาตรฐานและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 เรา Oracle NetSuite ขอให้คุณส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านทีมบริหารลูกค้าหรือทีมบริการลูกค้าที่คุณใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจตามปกติ

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat