Viktiga funktioner i releasen


Nå effektivitet i lager och tillverkning

Från mobilappen NetSuite Supply Chain Management utför du enkelt flera funktioner genom att ändra roller mellan NetSuite WMS, QMS, Manufacturing Mobile, Smart Count och Ship Central. Tilldela plockare till flera plockuppgifter med NetSuite WMS för att förbättra produktiviteten. Jämför fraktavgifter från flera speditörer i NetSuite Ship Central. Skanna GS1-streckkoder med NetSuite Smart Count.

Genomför smart ekonomistyrning och verksamhetsoptimering

NetSuite Account Reconciliation standardiserar och automatiserar den komplicerade processen för att stämma av alla balanskonton för ett snabbare bokslut. NetSuite AP Automation låter nu användare skicka och godkänna betalningar i buntar med alternativ för flexibel godkännandeprocess. Med tillagt beslutsstöd i NetSuite Bill Capture kategoriseras leverantörsfakturor per dotterbolag baserat på historiska data och liknande leverantörsfakturor.

Engagera medarbetare och ge dem fler möjligheter

Maximera din investering i affärssystem genom att hjälpa användare att snabbt lära sig hur man använder NetSuites funktioner. NetSuite Guided Learning innehåller interaktiva guider som låter användare lära sig viktiga processer medan de arbetar i NetSuite. Guidad utbildning ger även användare tillgång till fler utbildningsresurser, som exempelvis utbildning på begäran i Learning Cloud Support, SuiteAnswers och NetSuite Support Community.

Releaseprocess


Nya funktioner släpps automatiskt till alla NetSuite-konton två gånger per år – de flesta av dem är kostnadsfria. Se hur uppdateringsprocessen fungerar.

Titta på videon

Resurser​

Releaseinformation

Den bästa guiden till de funktioner som ingår i releasen och hur de fungerar.

Releaseinformation för NetSuite 2023.2
(NetSuite-inloggning krävs)

Konto för förhandsutgåva

En guide som hjälper dig att få ut så mycket som möjlig av ditt konto för förhandsutgåva, inklusive exempelmallar för testplan.

Guide till förhandsutgåva
(NetSuite-inloggning krävs)

Webbseminarium om funktionsöversikt

Titta på det här webbseminariet och lär dig mer om de nya funktionerna.

Titta nu

Webbseminarium om förberedelse för utgåva

Delta i webbseminariet och få tips på hur du förbereder dig för din kontouppdatering.

Registrera dig nu

Funktionsöversikt

Smart ekonomi och verksamhetsoptimering

 • NetSuite Account Reconciliation automatiserar hela avstämningsprocessen för huvudboken. Du behöver då inte ladda ned data från källsystem, aggregera detaljer i kalkylblad, manuellt granska kontosaldon eller använda komplexa formler för matchning och avstämning. Alla dessa processer är istället centraliserade i en enda arbetsyta.
 • De utökade maskininlärningsfunktionerna i NetSuite Bill Capture kan nu kategorisera kostnaderna på ett intelligent sätt baserat på historiska data där dotterbolag föreslås utifrån liknande tidigare leverantörsfakturor.
 • Infopanelen SaaS-nyckeltal innehåller en enstaka, lättbegriplig vy över viktiga mätetal som årlig återkommande intäkt, återkommande månatlig intäkt och andel kundbortfall, samt en rullande prognos under 12 månader som beräknar intäkten utifrån din aktuella kundbas.
 • Med uppdateringarna av infopanelen Kassaflöde 360 får du konsoliderade vyer samt vyer över flera dotterbolag och enstaka dotterbolag med företagets nyckeltal och behållning av likvida medel.

Lär dig mer (opens in a new tab)


Effektivitet i lager och tillverkning

 • Från mobilappen NetSuite Supply Chain Management kan medarbetare ändra roller mellan NetSuite Warehouse Management System (WMS), Quality Management System (QMS), Manufacturing Mobile, Smart Count och Ship Central direkt i appen så att de kan utföra flera funktioner utan avbrott.
 • De närmaste cheferna kan tilldela eller omtilldela plockare flera plockuppgifter med den nya funktionen Tilldelning av batchplockningsuppgift i NetSuite WMS.
 • Nu kan du använda NetSuite Ship Central för att hitta de bästa fraktavgifterna, generera internationella leverans- och returetiketter samt utföra avancerade viktkostnadsberäkningar baserat på företagets genomsnitt och tara för kartonger.
 • När operatörerna använder NetSuite Smart Count kan de nu skanna avancerade GS1-streckkoder.

Lär dig mer


Beslutsstöd

 • NetSuite Analytics Warehouse innehåller fler mätetal som är klara att användas. Det finns inte längre något behov att manuellt koppla datamängder eller tillämpa komplexa beräkningar, vilket innebär snabbare åtkomst till insikterna.
 • Med den nya infopanelslayouten i NetSuite Analytics Warehouse får du en intuitivare användarupplevelse där du snabbt får åtkomst till nyckeltal och kan skapa analyser som du kan dela i hela organisationen.
 • Få större flexibilitet när du schemalägger frekvensen och tiden för förnyelse av ekonomiska data och försäljningsdata i NetSuite Analytics Warehouse.

Lär dig mer


Engagera medarbetare och ge dem fler möjligheter

 • NetSuite Guided Learning är en ny utbildningsresurs med utbildning som är integrerad i applikationerna - här får du stegvis vägledning, inbäddad i NetSuite, som informerar om systemets funktioner.
 • NetSuite Guided Learning erbjuder sammanhangsberoende vägledning på begäran i din NetSuite-instans för specifika uppgifter och funktioner, t.ex. om du vill anpassa infopaneler, arbeta med rapporter, hantera leads eller aktiviteter via färdiga listor och nyckeltal med mera.
 • Få åtkomst till ytterligare utbildnings- och supportresurser från flera guider, inklusive NetSuite MyLearn, SuiteAnswers och NetSuite Support Community.
 • Den nya aktivitetsloggen i NetSuite-mobilappen visar alla interaktioner med en kund, upp till 100 transaktioner och CRM-poster under en fyraveckorsperiod, i en enda vy.

Lär dig mer

Lär dig mer om hur NetSuite kan hjälpa dig att förbereda dig för den här releasen.

Kontakta min kontoansvarig
Sales Chat

How is your business adapting to change?

Start chat