Viktiga funktioner i releasen


Inbäddad AI i hela sviten

NetSuite Text Enhance använder generativ AI för att kunna skapa och förbättra personanpassat innehåll som passar in i rätt kontext. Med prediktiva AI-algoritmer i NetSuite Planning and Budgeting kan du på ett enkelt sätt identifiera trender, avvikelser och korrelationer. Eftersom ytterligare fakturadata kan fångas via NetSuite Bill Capture förbättras matchningsintelligensen som därmed skapar mer exakta leverantörsfakturor. Dra nytta av färdiga AI-modeller/modeller för maskininlärning i NetSuite Analytics Warehouse om du vill förutsäga affärsresultat och få insikter.

Optimera verksamhetens resultat

NetSuite Enterprise Performance Management ökar produktiviteten och synligheten genom att samordna ekonomiprocesser från hela företaget med en sammanhängande uppsättning lösningar. Påskynda bokslutet med NetSuite Account Reconciliation och NetSuite Close Management, förbättra planeringen med NetSuite Planning and Budgeting och NetSuite Profitability and Cost Management Reporting och förenkla rapporteringen med lösningarna NetSuite Corporate Tax och Narrative Reporting.

Förstärk fältserviceeffektiviteten

Med NetSuite Field Service Management kan fältserviceföretagen öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen samtidigt som de sänker de operativa kostnaderna. Via planeringstavlan med dra och släpp-funktion får du en tydlig översikt över ditt teams tillgänglighet så att du kan fatta välgrundade beslut om schemaläggning och expediering. Hantera kundtillgångar och lager centralt. Mobilappen ger fältteknikerna åtkomst till den information som de behöver från valfri plats så att de inte måste kontakta kontoret.

Releaseprocess


Nya funktioner släpps automatiskt till alla NetSuite-konton två gånger per år – de flesta av dem är kostnadsfria. Se hur uppdateringsprocessen fungerar.

Titta på videon

Resurser​

Releaseinformation

Den bästa guiden till de funktioner som ingår i releasen och hur de fungerar.

Releaseinformation till NetSuite 2024.1(öppnas på en ny flik)
(NetSuite-inloggning krävs)

Konto för förhandsutgåva

En guide som hjälper dig att få ut så mycket som möjlig av ditt konto för förhandsutgåva, inklusive exempelmallar för testplan.

Guide till förhandsutgåva(öppnas på en ny flik)
(NetSuite-inloggning krävs)

Webbseminarium om översikt över nya funktioner

Delta i webbseminariet och lär dig mer om de nya funktionerna.

Registrera dig nu(öppnas på en ny flik)

Webbseminarium om förberedelse för utgåva

Delta i webbseminariet och få tips på hur du förbereder dig för din kontouppdatering.

Registrera dig nu(öppnas på en ny flik)

Funktionsöversikt


Inbäddad AI i hela sviten

 • NetSuite Text Enhance bäddar in generativ AI i flera uppgifter i sviten för att skapa utkast till personanpassat, kontextuellt innehåll med hjälp av relevanta NetSuite-data. Medarbetare kan därefter utvärdera och revidera det första utkastets innehåll, vilket snabbar på arbetet.
 • Genom förbättringarna av NetSuite Bill Capture kan ytterligare fakturadata fångas. Om AI-motorn har tillgång till ännu mer data är det mindre troligt att fel inträffar när fakturor skapas eller att en faktura måste redigeras.
 • Den nya funktionen Intelligent prestationsstyrning i NetSuite Planning and Budgeting använder prediktiva AI-algoritmer som drivs av maskininlärning för att kontinuerligt övervaka och analysera planer, prognoser och avvikelser.

Lär dig mer


Smart ekonomi och verksamhetsoptimering

 • NetSuite Enterprise Performance Management innehåller en uppsättning ekonomilösningar som kopplar samman ekonomisk planering och verksamhetsplanering, automatiserar kontoavstämningar, effektiviserar avslutsprocesser och förbättrar skatterapporteringen och den beskrivande rapporteringen. Dessa lösningar ger företaget en bättre insyn i verksamheten, förbättrar beslutsfattandet och effektiviteten.
 • NetSuite Benchmark 360 hjälper organisationer att analysera viktiga verksamhetsmätetal och ekonomiska mätetal, och förstå hur de presterar i jämförelse med liknande organisationer i branschen och regionen.
 • NetSuite E-Invoicing SuiteApp ansluter till nationella, internationella och statliga plattformar för elektronisk fakturering direkt från NetSuite, vilket hjälper kunder att uppfylla globala krav på elektronisk fakturering.
 • NetSuite Analytics Warehouse ger en snabbare och säkrare åtkomst med enkel inloggning, vilket gör det möjligt för användare att logga in på NetSuite och NetSuite Analytics Warehouse med samma inloggningsuppgifter.

Lär dig mer


Skapa och leverera produkter och tjänster

 • Med NetSuite Field Service Management kan organisationer förbättra effektiviteten i fältserviceverksamheten genom att förenkla schemaläggning och expediering, automatisera lager- och kundtillgångshantering samt öka insynen i realtidsdata.
 • Ytterligare konfigurerbarhet för alla NetSuite SCM Mobile-appar - såsom Warehouse Management System (WMS), Ship Central, Manufacturing Mobile och Quality Management - låter företag anpassa applikationerna efter hur de arbetar.
 • Med NetSuite WMS kan företag som använder vågplockning nu låta plockare sända en order efter att ha plockat en våg istället för att vänta med sändningen tills alla vågor har slutförts.
 • Säljare och chefer kan nu hitta det billigaste leveransalternativet som uppfyller deras behov för kund- och överföringsorder i NetSuite Ship Central.
 • Möjligheten att starta, stoppa, pausa och starta om alla steg i processen via appen Manufacturing Mobile gör det möjligt för tillverkare att mer exakt beräkna hur mycket tid och arbete som krävs för att slutföra en arbetsorder och identifiera flaskhalsar på verkstadsgolvet.
 • Du kan nu schemalägga och slutföra inspektioner för artiklar utan någon lagerkvantitet i NetSuite Quality Management.

Lär dig mer


Förvärva kunder och utöka kundbasen

 • NetSuite-kunder inom hotell- och restaurangbranschen som använder kassasystemet Simphony kan nu på ett enkelt sätt genomföra integreringar med NetSuite genom att använda NetSuite Connector för Simphony.
 • Den nya NetSuite Connector för Amazon Seller Central synkroniserar automatiskt order från Fulfillment by Amazon (FBA), Merchant Fulfilled Network (MFN) och Seller Fulfilled Prime (SFP).
 • Shopify-anslutningsprogrammet får även ytterligare flexibilitet, som ger stöd till säljare som använder Shopify istället för NetSuite för att expediera order.
 • NetSuite CPQ låter nu säljare och kunder välja SuiteBilling-prenumerationer när konfigurationer skapas.
 • De nya funktionerna i SuiteBilling förenklar försäljningen och faktureringen av fysiska produkter och relaterade prenumerationer.

Lär dig mer


Plattformsutveckling på ett enkelt sätt

 • REST-poster är nu allmänt tillgängliga, så att du på ett säkert sätt kan integrera externa system och applikationer med NetSuite.
 • Partner i SuiteCloud Developer Network (SDN) kan nu definiera kundvända användningsvillkor för sina kommersiella SuiteApps som är tillgängliga via produktens marknadsplats.
 • Denna initiala version med begränsad tillgång till ensidig applikationsfunktion (SPA) kommer endast att göras tillgänglig på begäran för ett begränsat antal SDN-partner.

Lär dig mer

Lär dig mer om hur NetSuite kan hjälpa dig att förbereda dig för den här releasen.

Kontakta min kontoansvarig(öppnas på en ny flik)