Hovedpunkter i versjonen


Innebygd AI i hele produktserien

Du kan opprette og forbedre kontekstavhengig og personlig tilpasset innhold ved hjelp av generativ AI med NetSuite Text Enhance. Prediktive AI-algoritmer i NetSuite Planning and Budgeting gjør det enkelt å avdekke trender, uregelmessigheter og korrelasjoner. Utvidet registrering av fakturadata i NetSuite Bill Capture forbedrer avstemmingsintelligensen slik at du kan opprette mer nøyaktige leverandørfakturaer. Bruk forhåndsbygde AI-/ML-modeller i NetSuite Analytics Warehouse til å forutsi forretningsresultater og avdekke innsikt.

Optimaliser forretningsresultatene

NetSuite Enterprise Performance Management gir økt produktivitet og større innsikt ved å kombinere økonomiske prosesser fra hele virksomheten med et tilkoblet sett med løsninger. Oppnå raskere regnskapsavslutning med NetSuite Account Reconciliation og NetSuite Close Management, forbedre planleggingen med NetSuite Planning and Budgeting og NetSuite Profitability and Cost Management Reporting, og effektiviser rapporteringen med NetSuite-løsningene Corporate Tax Reporting og Narrative Reporting.

Øk effektiviteten av feltservice

Med NetSuite Field Service Management kan feltserviceselskaper oppnå økt effektivitet og kundetilfredshet og samtidig redusere driftskostnadene. Planleggingstavlen med dra og slipp-funksjonalitet gir en klar oversikt over tilgjengeligheten til teamet ditt, slik at du kan ta informerte beslutninger om planlegging og jobbfordeling. Administrer kunders eiendeler og lagerbeholdning sentralt. Mobilappen gir feltteknikere tilgang til informasjonen de trenger, uansett hvor de befinner seg, slik at de ikke behøver å ringe til kontoret.

Utgivelsesprosess


Nye funksjoner og ny funksjonalitet utgis automatisk til alle NetSuite-kontoer to ganger i året, og det meste er gratis. Finn ut hvordan oppdateringsprosessen fungerer.

Se video

Ressurser

Utgivelsesnotater

Den beste veiledningen for å lære om hvilke funksjoner som finnes i denne versjonen, og hvordan de fungerer.

Utgivelsesnotater for NetSuite 2024.1(åpnes i en ny fane)
(NetSuite-pålogging er nødvendig)

Forhåndsvisningskonto

Veiledning som hjelper deg med å få mest mulig ut av forhåndsvisningskontoen, herunder eksempler på testplanmaler.

Veiledning for forhåndsvisning(åpnes i en ny fane)
(NetSuite-pålogging er nødvendig)

Nettseminar med oversikt over nye funksjoner

Delta på dette nettseminaret, og hør om de nye funksjonene.

Registrer deg nå(åpnes i en ny fane)

Nettseminar om versjonsklargjøring

Delta på dette nettseminaret og få tips om hvordan du forbereder oppdateringen av kontoen din.

Registrer deg nå(åpnes i en ny fane)

Oversikt over funksjoner


Innebygd AI i hele produktserien

 • NetSuite Text Enhance bygger inn generativ AI i flere oppgaver på tvers av produktserien for å utarbeide tilpasset, kontekstavhengig innhold ved hjelp av relevante NetSuite-data. Ansatte kan deretter vurdere og revidere dette første innholdsutkastet, noe som gjør at arbeidet går raskere.
 • Forbedringer i NetSuite Bill Capture gjør det mulig å registrere flere fakturadata. Når AI-motoren får flere data, er det mindre sannsynlig at opprettelsen av fakturaer mislykkes eller at en faktura må redigeres.
 • Den nye funksjonen for intelligent prestasjonsstyring i NetSuite Planning and Budgeting bruker prediktive algoritmer basert på maskinlæring til å overvåke og analysere planer, prognoser og avvik kontinuerlig.

Finn ut mer


Smart økonomistyring og driftsoptimalisering

 • NetSuite Enterprise Performance Management inneholder et sett med økonomiløsninger som kombinerer økonomisk planlegging med driftsplanlegging, automatiserer kontoavstemming, effektiviserer avslutningsprosesser og forbedrer avgiftsrapportering og beskrivende rapportering. Dette gir større innsikt i virksomheten, bedre beslutningstaking og økt effektivitet.
 • NetSuite Benchmark 360 hjelper organisasjoner med å analysere viktige driftsmessige og økonomiske målinger og forstå hvordan de presterer sammenlignet med lignende organisasjoner i deres bransje og region.
 • NetSuite E- Invoicing SuiteApp knytter sammen nasjonale, internasjonale og offentlige e-faktureringsplattformer direkte fra NetSuite og hjelper kunder med å oppfylle globale krav til e-fakturering.
 • NetSuite Analytics Warehouse gir raskere og sikrere tilgang med enkel pålogging, slik at brukerne kan logge seg på NetSuite eller NetSuite Analytics Warehouse med ett sett med påloggingsopplysninger.

Finn ut mer


Opprett og lever produkter og tjenester

 • NetSuite Field Service Management hjelper organisasjoner med å forbedre effektiviteten i feltserviceoperasjoner ved å forenkle planlegging og utsendelse, automatisere administrasjonen av lagerbeholdningen og kundeaktiva og øke innsikten i sanntidsdata.
 • Ytterligere konfigurasjonsmuligheter i alle NetSuite SCM Mobile-apper, inkludert Warehouse Management System, Ship Central, Manufacturing Mobile og Quality Management, gjør at virksomhetene kan skreddersy applikasjonene til hvordan de jobber.
 • Med NetSuite WMS kan selskaper som bruker bølgeplukking, nå la plukkerne sende en ordre etter at de har plukket én bølge, i stedet for å vente med å sende den til alle bølgene er fullført.
 • Selgere og ledere kan nå finne det billigste fraktalternativet som dekker deres behov for salgs- og overføringsordrer, i NetSuite Ship Central.
 • Produsenter kan mer nøyaktig beregne hvor mye tid og arbeidskraft som kreves for å fullføre en arbeidsordre. De kan også identifisere flaskehalser i produksjonsområdet og har muligheten til å starte, sette på pause eller stoppe hver enkelt trinn i prosessen og starte dem på nytt i Manufacturing Mobile-appen.
 • Du kan nå planlegge og fullføre inspeksjoner for artikler uten lagermengde i NetSuite Quality Management.

Finn ut mer


Skaff nye kunder og utvikle kunderelasjonene

 • NetSuite-kunder innen hotell- og restaurantbransjen som bruker Simphony POS, kan nå enkelt integrere med NetSuite ved å bruke NetSuite Connector for Simphony.
 • NetSuite CPQ gir nå selgere og kunder muligheten til å velge SuiteBilling-abonnementer når de oppretter konfigurasjoner.
 • Nye funksjoner i SuiteBilling forenkler salget og faktureringen av fysiske produkter sammen med relaterte abonnementer.

Finn ut mer


Enklere plattformutvikling

 • REST-oppføringer er nå allment tilgjengelige, slik at du kan integrere eksterne systemer og applikasjoner med NetSuite på en sikker måte.
 • SDN-partnere (SuiteCloud Developer Network) har nå muligheten til å definere kunderettede tjenestevilkår for de kommersielle SuiteApp-ene deres som er tilgjengelige på markedsplassen i produktet.
 • Denne første versjonen av funksjonaliteten for enkeltsideapplikasjoner (SPA) med begrenset tilgang gjøres tilgjengelig for et utvalgt antall SDN-partnere bare på forespørsel.

Finn ut mer

Finn ut hvordan NetSuite kan hjelpe deg med å bli klar for denne versjonen.

Kontakt min kontoansvarlige(åpnes i en ny fane)