Hovedpunkter i versjonen


Oppnå effektivitet på lageret og i produksjonen

Fra mobilappen NetSuite Supply Chain Management kan du enkelt utføre flere funksjoner ved å bytte mellom roller i NetSuite WMS, QMS, Manufacturing Mobile, Smart Count og Ship Central. Tilordne plukkere til flere plukkoppgaver med NetSuite WMS for å forbedre produktiviteten. Sammenlign fraktsatser mellom flere transportører i NetSuite Ship Central. Skann GS1-strekkoder med NetSuite Smart Count.

Legg til rette for smart økonomistyring og driftsoptimalisering

NetSuite Account Reconciliation standardiserer og automatiserer den komplekse prosessen med å avstemme alle balansekontoer, slik at økonomilukkingen går raskere. NetSuite AP Automation gjør det nå mulig for brukere å sende og godkjenne betalinger i bunker, med fleksible alternativer for godkjenningsruting. Nye intelligente funksjoner i NetSuite Bill Capture kategoriserer fakturaer etter datterselskaper basert på historiske data og lignende fakturaer.

Hjelp og engasjer ansatte

Få mest mulig ut av ERP-investeringen ved å hjelpe brukerne med å raskt lære hvordan de bruker NetSuite-funksjoner. NetSuite Guided Learning har interaktive veiledninger som gir brukerne mulighet til å lære nøkkelprosesser mens de arbeider i NetSuite. Guided Learning knytter også brukerne til flere læringsressurser, for eksempel opplæring på forespørsel i Learning Cloud Support, SuiteAnswers og NetSuite Support Community.

Utgivelsesprosess


Nye funksjoner og ny funksjonalitet utgis automatisk til alle NetSuite-kontoer to ganger i året, og det meste er gratis. Finn ut hvordan oppdateringsprosessen fungerer.

Se video

Ressurser

Utgivelsesnotater

Den beste veiledningen for å lære om hvilke funksjoner som finnes i utgivelsen, og hvordan de fungerer.

Utgivelsesnotater for NetSuite 2023.2
(NetSuite-pålogging er nødvendig)

Forhåndsvisningskonto

Veiledning som hjelper deg med å få mest mulig ut av forhåndsvisningskontoen, herunder eksempler på testplanmaler.

Veiledning for forhåndsvisning
(NetSuite-pålogging er nødvendig)

Nettseminar med oversikt over funksjoner

Se dette nettseminaret som er tilgjengelig på forespørsel, og hør om de nye funksjonene.

Se nå

Nettseminar om versjonsklargjøring

Delta på dette nettseminaret og få tips om hvordan du forbereder oppdateringen av kontoen din.

Registrer deg nå

Oversikt over funksjoner

Smart økonomistyring og driftsoptimalisering

 • NetSuite Account Reconciliation automatiserer hele avstemmingsprosessen for hovedboken og fjerner dermed behovet for å laste ned data fra kildesystemer, aggregere detaljer i regneark, gå gjennom kontosaldoer manuelt og bruke komplekse formler for sammenligning og avstemming. Alle disse prosessene sentraliseres i stedet i ett arbeidsområde.
 • Forbedrede maskinlæringsfunksjoner i NetSuite Bill Capture kategoriserer nå utgifter på en intelligent måte basert på historiske data og foreslår datterselskaper basert på lignende tidligere fakturaer.
 • Dashbordet SaaS-målinger har en samlet, lettforståelig visning av viktige målinger, som årlig gjentagende inntekt, månedlig gjentagende inntekt og frafallsrate, samt en 12-måneders rullerende prognose som prosjekterer inntekter basert på den gjeldende kundebasen.
 • Oppdateringene i dashbordet Kontanter 360 gir konsoliderte visninger av selskapets målinger og kontantbeholdning på tvers av datterselskaper og for enkeltstående datterselskaper.

Finn ut mer (opens in a new tab)


Lager- og produksjonseffektivitet

 • Fra mobilappen NetSuite Supply Chain Management kan medarbeidere bytte mellom roller i NetSuite Warehouse Management System (WMS), Quality Management System (QMS), Manufacturing Mobile, Smart Count og Ship Central direkte i appen, slik at de kan utføre flere funksjoner uten avbrudd.
 • Overordnede kan tilordne eller omfordele plukkere til flere plukkoppgaver ved å bruke den nye funksjonen for tilordning av masseplukkoppgaver i NetSuite WMS.
 • Du kan nå bruke NetSuite Ship Central til å finne den beste fraktsatsen, generere internasjonale frakt- og returetiketter samt utføre avanserte vektkostnadsberegninger basert på selskapets gjennomsnitt og taravekt for kartonger.
 • Operatører som bruker NetSuite Smart Count, kan nå skanne avanserte GS1 GTIN-strekkoder.

Finn ut mer (opens in a new tab)


Beslutningsstøtte

 • NetSuite Analytics Warehouse tilbyr flere målinger som er klare til bruk. Disse fjerner behovet for manuell kobling av datasett og bruk av komplekse beregninger, og gir dermed raskere tilgang til innsikt.
 • Det nye dashbordoppsettet i NetSuite Analytics Warehouse skaper en mer intuitiv brukeropplevelse der du raskt får tilgang til nøkkelmålinger og kan bygge analyser som kan deles i hele organisasjonen.
 • Få større fleksibilitet til å planlegge frekvensen og tidspunktet for oppfrisking av finansielle data og salgsdata i NetSuite Analytics Warehouse.

Finn ut mer (opens in a new tab)


Hjelp og engasjer ansatte

 • NetSuite Guided Learning er en ny læringsressurs med appintern læring som har trinnvise veiledninger innebygd i NetSuite for å hjelpe ansatte med å bli kjent med systemfunksjonalitet og funksjoner.
 • NetSuite Guided Learning tilbyr kontekstavhengig, behovsbasert veiledning for spesifikke oppgaver og funksjoner i NetSuite-forekomsten din, for eksempel tilpasning av dashbord, arbeid med rapporter, håndtering av kundeemner eller aktiviteter gjennom forhåndsdefinerte lister og KPI-er, og mye mer.
 • Få tilgang til flere lærings- og støtteressurser fra mange veiledninger, inkludert NetSuite MyLearn, SuiteAnswers og NetSuite Support Community.
 • En ny aktivitetslogg i NetSuite-mobilappen viser alle samhandlinger med en kunde, opptil 100 transaksjons- og CRM-oppføringer innenfor en fireukersperiode, i én visning.

Finn ut mer (opens in a new tab)

Finn ut hvordan NetSuite kan hjelpe deg med å bli klar for denne versjonen.

Kontakt min kontoansvarlige
Sales Chat

How is your business adapting to change?

Start chat