Hlavní body verze


Zvyšte efektivitu ve skladu a výrobě

V mobilní aplikaci NetSuite Supply Chain Management můžete snadno používat řadu funkcí, stačí změnit roli mezi aplikacemi NetSuite WMS, QMS, Manufacturing Mobile, Smart Count a Ship Central. V aplikaci NetSuite WMS můžete zvýšit produktivitu tak, že vychystávačům přiřadíte více úloh vyskladnění. V aplikaci NetSuite Ship Central můžete srovnat přepravné různých dopravců. V aplikaci NetSuite Smart Count můžete skenovat čárové kódy GS1.

Zapojte inteligentní finance a podpořte provozní efektivitu

Aplikace NetSuite Account Reconciliation standardizuje a automatizuje složitý proces párování všech rozvahových účtů a umožňuje rychlejší uzavření finančních výkazů. Aplikace NetSuite AP Automation nyní uživatelům umožňuje odesílat a schvalovat platby v dávkách a poskytuje flexibilní volby směrování schvalování. Inteligentní funkce přidané do aplikace NetSuite Bill Capture kategorizují faktury podle poboček, a to na základě historických dat a podobných faktur.

Dejte zaměstnancům výkonné nástroje a zainteresujte je

Využití investice do systému ERP můžete maximalizovat tím, že uživatelům pomůžete rychle se zorientovat ve funkcích systému NetSuite a jejich použití. K tomu vám pomůže aplikace NetSuite Guided Learning. Ta poskytuje interaktivní průvodce, pomocí nichž se uživatelé naučí základní procesy přímo ve svém pracovním postupu v systému NetSuite. Aplikace Guided Learning uživatele také nasměruje na další zdroje výuky, jako je školení na vyžádání ve službě Learning Cloud Support, web SuiteAnswers a komunita NetSuite Support Community.

Proces uvolňování verzí


Do každého účtu systému NetSuite jsou dvakrát ročně automaticky uvolňovány nové funkce a vlastnosti, přičemž většina jich je bezplatná. Podívejte se, jak proces aktualizace funguje.

Přehrát video

Zdroje

Poznámky k verzi

Tento dokonalý průvodce vám ukáže, jaké funkce jsou ve verzi a jak fungují.

Poznámky k verzi NetSuite 2023.2
(je vyžadováno přihlášení do systému NetSuite)

Účet ukázkové verze

Tento průvodce vám pomůže maximálně využít váš testovací účet ukázkové verze. Zahrnuje šablony vzorového testovacího plánu.

Průvodce ukázkovou verzí
(je vyžadováno přihlášení do systému NetSuite)

Webinář s přehledem funkcí

Přehrajte si tento webinář na vyžádání, který vám představí nové funkce.

Sledovat nyní

Webinář o připravenosti na novou verzi

V tomto webináři získáte tipy na to, jak se připravit na aktualizaci vašeho účtu.

Registrovat se nyní

Přehled funkcí

Inteligentní finance a provozní efektivita

 • Párování účtů v systému NetSuite automatizuje celý proces párování v hlavní knize, čímž se eliminuje potřeba stahovat data ze zdrojových systémů, agregovat detaily v tabulkách, ručně kontrolovat zůstatky účtů a používat složité vzorce pro přiřazování a párování. Místo toho jsou všechny tyto procesy centralizovány v jediném pracovním prostoru.
 • Vylepšené funkce strojového učení, které jsou součástí funkce záznamu faktur v systému NetSuite, nyní inteligentně kategorizují výdaje na základě historických dat a navrhují pobočky na základě podobných faktur v minulosti.
 • Panel aplikace SaaS Metrics poskytuje jednoduché a snadno srozumitelné zobrazení základních metrik, jako jsou roční opakující se výnosy (ARR), měsíční opakující se výnosy (MRR) a míra fluktuace, a 12měsíční dynamickou předpověď, která promítá výnosy do budoucnosti na základě vaší aktuální zákaznické základny.
 • Aktualizace panelu 360° zobrazení hotovosti poskytují metriky a hotovostní pozice v konsolidovaném zobrazení, v zobrazení pro všechny pobočky a v zobrazení pro jednu pobočku vaší společnosti.

Další informace (opens in a new tab)


Efektivita ve skladu a výrobě

 • V mobilní aplikaci NetSuite Supply Chain Management mohou pracovníci měnit role mezi produkty NetSuite Warehouse Management System (WMS), Quality Management System (QMS), Manufacturing Mobile, Smart Count a Ship Central přímo v aplikaci, takže mohou vykonávat více funkcí bez přerušení.
 • Nadřízení mohou přiřazovat vychystávače k více vyskladňovacím úlohám, případně jejich přiřazení měnit, a to pomocí funkce pro hromadné přiřazení v aplikaci NetSuite WMS.
 • Pomocí aplikace NetSuite Ship Central můžete nyní nakupovat s nejvýhodnějším přepravným, generovat štítky pro mezinárodní přepravu nebo vrácení a provádět pokročilé výpočty nákladů podle hmotnosti na základě vlastních průměrných hodnot a hmotností kartonové táry společnosti.
 • Při použití aplikace NetSuite Smart Count mohou nyní pracovníci skenovat pokročilé čárové kódy GS1 GTIN.

Další informace (opens in a new tab)


Business Intelligence

 • Aplikace NetSuite Analytics Warehouse přináší další metriky připravené k použití, které poskytují rychlejší přístup k přehledům tím, že eliminují nutnost ručně spojovat datové sady a používat složité výpočty.
 • Nové uspořádání panelu aplikace NetSuite Analytics Warehouse zajišťuje intuitivnější uživatelské prostředí pro rychlý přístup ke klíčovým metrikám a k vytváření analýz pro sdílení v celé organizaci.
 • Získejte větší flexibilitu při plánování frekvence a načasování aktualizací finančních a prodejních dat v aplikaci NetSuite Analytics Warehouse.

Další informace (opens in a new tab)


Dejte zaměstnancům výkonné nástroje a zainteresujte je

 • Nový výukový zdroj, NetSuite Guided Learning, nabízí výuku v aplikaci – jde o podrobné pokyny vložené do systému NetSuite, které zaměstnancům poskytují informace o funkcích a možnostech systému.
 • Modul NetSuite Guided Learning nabízí přímo v dané instanci systému NetSuite kontextové pokyny na vyžádání pro konkrétní úlohy a funkce, jako je přizpůsobování panelů, práce se sestavami, správa prodejních tipů, aktivity spojené s předem vytvořenými seznamy a s klíčovými ukazateli výkonu apod.
 • Získejte přístup k dalším zdrojům výuky a podpory z mnoha průvodců, mezi které patří NetSuite MyLearn, SuiteAnswers a komunita NetSuite Support Community.
 • Nový protokol činností v mobilní aplikaci NetSuite zobrazuje všechny interakce se zákazníkem, až 100 transakcí a záznamy CRM v rámci období 4 týdnů v jednom zobrazení.

Další informace (opens in a new tab)

Zjistěte, jak vám společnost NetSuite může pomoci s přípravou na tuto verzi.

Kontaktovat správce účtu
Sales Chat

How is your business adapting to change?

Start chat