Förhandstitt på
NetSuite 2022 Release 2

Viktiga funktioner för ekonomi i NetSuite
 • Den nya Rebate and Trade Promotions SuiteApp förenklar hantering och genomförande av tillverkarrabatter och handelserbjudanden. Den sparar tid och ger större effektivitet genom att centralisera och automatisera skapande, genomförande, periodisering och avstämning av rabattprogram för leverantörer och kunder
 • Ytterligare projektklassificeringsvärden för avdelning, plats och klass kan anges i projektposter, vilket sparar tid och förbättrar datakvalitet genom att se till att projektrelaterade utgifter och intäkter kategoriseras korrekt.
Viktiga funktioner för lagerstyrning i NetSuite
 • Smart inventering, en ny automatiserad och mobil lösning för rullande inventering, låter användarna utföra inventeringar i realtid utan att stoppa transaktioner på hela anläggningen, vilket minskar störningen och inverkan på verksamheten.
 • Den nya infopanelen Artikel 360 gör lagerplanering och lagerstyrning mer lättillgängligt och enklare att förstå genom att placera all information en användare kan behöva på en enda plats. Infopanelen Artikel 360 går längre än de grundläggande behoven och visar information som användarvalda nyckeltal, inventering per plats och beräknade lagernivåer med aviseringar för förväntade brister eller överskottslager.
Viktiga funktioner för hantering av försörjningskedjan i NetSuite
 • Förbättringar i planerarverktyget i NetSuite MRP ger planerare alternativet att visa beräknade lagernivåer som ett diagram i stället för bara i en tabell. Den här visualiseringen kan göra det lättare att identifiera lagerenheter där lagren går mot för höga eller för låga nivåer.
 • Plocka och packa expedierbara tjänster precis som övriga lagerartiklar med NetSuite Warehouse Management System (WMS) och packstationen. Detta är användbart för företag som erbjuder tjänster till kunder eller förlitar sig på tjänster från tredje part för verksamheten.
Viktiga funktioner för NetSuite CRM
 • CRM-tillägget har inkrementella roller och infopaneler som är specialutformade för säljchefer, säljare och marknadsförings- och kundtjänstteam. Det har dessutom tio fördefinierade SuiteAnalytics-arbetsböcker för att mäta försäljningsprestation.
Viktiga funktioner för NetSuite Analytics Warehouse
 • Med Mappningsredigerare för anpassat attribut kan en affärsanalytiker välja de anpassade data som ska flöda från NetSuite till datalagret i nästa schemalagda förnyelse samt dess placering i en ögonblicksbild av ett ämnesområde.
 • Funktionen Paket gör det enkelt att exportera innehåll från en instans av NetSuite Analytics Warehouse till en annan. En användare kan till exempel skapa en arbetsbok och en infopanel i ett sandlådekonto och sedan använda paketfunktionen för att exportera dessa till ett produktionskonto.
Viktiga funktioner för NetSuites mobilapplikation
 • I NetSuite för iOS 10.1 har upplevelsen av postlistan omarbetats för iOS.
 • Förbättringar i upplevelsen av Global sökning filtreras nu automatiskt efter posttyp om du börjar din sökning i en specifik posttyp.