Sniktitt
NetSuite 2022 versjon 2

Nye funksjoner for økonomistyring i NetSuite
 • Den nye SuiteApp-en Rebate and Trade Promotions forenkler administrasjonen og utførelsen av produsentrabatter og handelskampanjer, noe som sparer tid og øker effektiviteten ved å sentralisere og automatisere opprettelsen, utførelsen, opptjeningen og avstemmingen av rabattprogrammer for leverandører og kunder
 • Du kan angi flere prosjektklassifiseringsverdier for avdeling, sted og klasse i prosjektoppføringer, noe som sparer tid og forbedrer datakvaliteten ved at prosjektrelaterte utgifter eller inntekter kategoriseres på riktig måte.
Nye funksjoner for lagerstyring i NetSuite
 • Smarttelling er en ny og automatisert mobilløsning for syklustelling som gjør at brukerne kan gjennomføre lagertellinger dynamisk, uten å stoppe transaksjoner på stedet. Dette gir færre avbrudd og har mindre innvirkning på driften.
 • Det nye dashbordet 360-graders artikkelvisning gjør planlegging og administrasjon av lagerbeholdningen mindre krevende ved at all informasjon en bruker trenger om en artikkel, ligger på samme sted. 360-graders artikkelvisning har mer enn bare det grunnleggende, og viser blant annet brukervalgte KPI-er, lagertelling etter sted og prosjekterte beholdningsnivåer, med varsler om forventede mangler eller overbeholdninger.
Nye funksjoner for administrasjon av forsyningskjeden i NetSuite
 • Forbedringer i arbeidsbenken for planleggere i NetSuite MRP gir planleggere muligheten til å vise prosjekterte lagernivåer i en graf i stedet for bare en tabell. Denne visualiseringen kan gjøre det enklere å oppdage SKU-er der beholdningsnivåene er i ferd med å bli for høye eller for lave.
 • Plukk og pakk oppfyllbare serviceartikler på samme måte som andre lagerartikler i NetSuite Warehouse Management System (WMS) og Pack Station. Dette er nyttig for selskaper som tilbyr tjenester til kunder, eller som er avhengige av tredjepartstjenester som en del av driften.
Nye funksjoner for NetSuite CRM
 • CRM-tillegget har trinnvise roller og dashbord som er spesifikt tilpasset salgsledere, selgere og markedsførings- og kundeserviceteam, i tillegg til ti forhåndsbygde SuiteAnalytics-arbeidsbøker som gjør det enkelt å måle salgsytelsen.
Nye funksjoner for NetSuite Analytics Warehouse
 • Med redigeringsprogrammet for tilordning av egendefinerte attributter kan en forretningsanalytiker velge de egendefinerte dataene som skal strømme fra NetSuite til datavarehuset ved neste planlagte oppfrisking, i tillegg til hvor de skal plasseres i et øyeblikksbilde av emneområdedata.
 • Funksjonen Bunter gjør det enkelt å eksportere innhold fra én NetSuite Analytics Warehouse-forekomst til en annen. En bruker kan for eksempel opprette en arbeidsbok og et dashbord i en sandkassekonto og deretter bruke Bunter til å eksportere dem til en produksjonskonto.
Nye funksjoner for mobilappen fra NetSuite
 • NetSuite for iOS 10.1 gir en bedre oppføringslisteopplevelse på iOS.
 • Forbedringer i den globale søkeopplevelsen innebærer at hvis du starter et søk fra en bestemt oppføringstype, filtreres det nå automatisk til den aktuelle oppføringstypen.