Esikatsaus
NetSuite 2022 Release 2

NetSuite-taloushallinnon keskeiset ominaisuudet
 • Uusi Rebate and Trade Promotions SuiteApp yksinkertaistaa valmistajan alennusten ja tarjousten hallintaa ja toteutusta. Tämä säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta, kun toimittajien ja asiakkaiden alennusohjelmien luonti, toteutus, kirjaus ja täsmäytys voidaan keskittää ja automatisoida.
 • Projektitietueissa voidaan valita muut projektiluokitusarvot osastolle, sijainnille ja luokalle. Tämä säästää aikaa ja parantaa tietojen laatua, kun projektiin liittyvät kulut ja tuotot voidaan luokitella oikein.
NetSuite-varastonhallinnan keskeiset ominaisuudet
 • Smart Count on uusi automatisoitu mobiili-inventointiratkaisu, jolla käyttäjät voivat suorittaa inventoinnin reaaliaikaisesti keskeyttämättä muita tapahtumia varastopaikassa. Tämä minimoi vaikutukset ja häiriöt muihin toimintoihin.
 • Uusi Tuote 360 -koontinäyttö helpottaa varaston suunnittelua ja hallintaa. Sieltä käyttäjä voi nähdä yhdessä paikassa kaikki tiedot haluamastaan nimikkeestä. Tuote 360 -koontinäytössä käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi valitsemiaan suorituskykymittareita, inventointia varastopaikan mukaan sekä ennakoituja varastotasoja. Lisäksi ennakoiduille puutteille ja ylivarastolle on omat ilmoitukset.
NetSuite-toimitusketjun hallinnan keskeiset ominaisuudet
 • NetSuite MRP -sovelluksen suunnittelun työalustan parannusten ansiosta käyttäjät voivat tarkastella ennustettuja varastotasoja kaaviona pelkän taulukon sijaan. Visualisointi auttaa havaitsemaan varastoyksiköt, joiden varastotasot ovat toistuvasti liian korkeita tai matalia.
 • Keräile ja pakkaa toimitettavia palvelunimikkeitä muiden varastotuotteiden tapaan NetSuite Warehouse Management System (WMS)- ja Pack Station -sovelluksen kautta. Tästä on hyötyä yrityksille, jotka tarjoavat asiakkaille palveluita tai hyödyntävät kolmannen osapuolen palveluita osana toimintaansa.
NetSuite CRM:n keskeiset ominaisuudet
 • CRM-ohjelmalisäke sisältää myyntipäälliköille ja myyjille sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutiimeille suunniteltuja rooleja ja koontinäyttöjä. Lisäksi käytettävissä on 10 valmiiksi määritettyä SuiteAnalytics Workbook -työkirjaa, joiden avulla voidaan mitata myyntituloksia.
NetSuite Analytics Warehouse -sovelluksen keskeiset ominaisuudet
 • Mukautettujen määritteiden yhdistämiseditorilla liiketoiminta-analyytikot voivat valita, mitkä mukautetut tiedot siirtyvät NetSuite-sovelluksesta tietovarastoon seuraavan ajoitetun päivityksen yhteydessä sekä mihin tiedot sijoitetaan aihealueen tilannevedoksessa.
 • Pakettien avulla sisällön vienti NetSuite Analytics Warehouse -instanssista toiseen onnistuu helposti. Käyttäjä voi esimerkiksi luoda työkirjan ja koontinäytön testitilillä ja viedä ne sitten pakettien avulla tuotantotilille.
NetSuite-mobiilisovelluksen keskeiset ominaisuudet
 • NetSuiten iOS 10.1 -versiossa on päivitetty tietueluettelon ulkoasua ja käyttökokemusta.
 • Lisäksi yleishakua on parannettu siten, että haku suodattuu automaattisesti valitun tietuetyypin perusteella.