Ukázka systému
NetSuite 2022 verze 2

Vybrané funkce pro finance v systému NetSuite
 • Nová aplikace Rebate and Trade Promotions SuiteApp zjednodušuje řízení a realizaci slev a propagačních nabídek výrobců. Šetří čas a zvyšuje efektivitu tak, že centralizuje a automatizuje vytváření, realizaci, časově rozlišené účtování a párování slevových programů dodavatelů a zákazníků.
 • U projektových záznamů lze nastavit další klasifikační hodnoty projektu pro oddělení, místo a třídu. Ušetří se tím čas a zvýší kvalita dat. Zároveň se tím zajistí, že náklady a výnosy související s projektem budou zařazeny do správných kategorií.
Vybrané funkce pro řízení zásob v systému NetSuite
 • Nové automatické mobilní řešení pro periodickou inventuru Smart Count uživatelům umožňuje provádět inventuru v reálném čase, aniž by bylo nutné v dané lokalitě zastavit transakce. Dopad na provoz je tudíž minimální a ani nedochází k jeho přerušení.
 • Nový panel Komplexní zobrazení položky zobrazuje na jednom místě všechny informace o libovolné položce, které může uživatel potřebovat, a přispívá tak ke zmenšení obav z plánování a řízení zásob. Komplexní zobrazení položky nabízí více než jen základní data a zobrazuje informace, jako jsou klíčové ukazatele výkonu vybrané uživatelem, inventura podle místa a plánované úrovně skladových zásob, včetně výstrah u očekávaných nedostatečných nebo nadměrných zásob.
Vybrané funkce pro řízení dodavatelského řetězce v systému NetSuite
 • Vylepšení pracovní plochy plánování v rámci plánování požadavků na materiál v systému NetSuite poskytuje plánovačům možnost zobrazení plánovaných úrovní zásob v podobě grafu namísto pouhé tabulky. V takové vizualizaci si lze snáze všimnout skladových jednotek, jejichž úroveň směřuje příliš dolů nebo nahoru.
 • Pomocí aplikací NetSuite Warehouse Management System (WMS) a Pack Station můžete vyskladnit a zabalit položky služeb ke splnění stejně jako jakékoli jiné položky zásob. Tato funkce je užitečná pro společnosti, které nabízejí služby zákazníkům nebo v části svého provozu využívají služby třetích stran.
Vybrané funkce pro CRM v systému NetSuite
 • Aplikace CRM Add-On poskytuje přírůstkové role a panely upravené na míru manažerům prodeje, prodejním zástupcům a týmům marketingu a péče o zákazníky. Nechybí ani 10 předem vytvořených sešitů SuiteAnalytics určených k měření výkonu při prodeji.
Vybrané funkce aplikace NetSuite Analytics Warehouse
 • V editoru mapování vlastních atributů může podnikový analytik vybrat vlastní data, která se při příští plánované aktualizaci přenesou ze systému NetSuite do datového skladu. Zároveň může určit jejich umístění ve snímku dat cílové oblasti.
 • Funkce balíčků usnadňuje export obsahu mezi instancemi aplikace NetSuite Analytics Warehouse. Uživatel může například v účtu Sandbox vytvořit sešit a panel a pak je pomocí funkce balíčků exportovat do produkčního účtu.
Vybrané funkce mobilní aplikace systému NetSuite
 • Aplikace NetSuite for iOS 10.1 přináší do systému iOS od základu přepracované zobrazení seznamu záznamů.
 • Funkce globálního hledání byla vylepšena – pokud zahájíte vyhledávání z určitého typu záznamu, filtrují se výsledky automaticky podle tohoto typu záznamu.