Xem trước
NetSuite 2022 Phiên bản 1

Tính năng nổi bật dành cho các công ty phần mềm
 • Tính năng thanh toán hàng loạt của khách hàng giúp người quản lý tài khoản phải thu không cần xử lý từng hóa đơn một. Thay vì vậy, giờ đây, khoản thanh toán của nhiều khách hàng có thể được nhóm và xử lý trong một bước.
 • Tự động hóa các quy trình phân bổ chi phí lao động bằng khả năng kết sổ chi phí lao động cho các chương trình hoặc dự án cụ thể phát sinh chi phí.
Tính năng nổi bật dành cho các đơn vị phân phối bán buôn
 • NetSuite WMS hiện hỗ trợ khả năng lấy hàng theo vùng đối với hoạt động lấy hàng cho một và nhiều đơn hàng. Chiến lược lấy hàng này sẽ tăng tốc độ lấy hàng bằng cách hạn chế việc di chuyển của người lấy hàng trong kho, cũng như hạn chế khả năng trùng lặp các đường đi lấy hàng.
 • Nhân viên vận hành có quyền truy cập vào báo cáo đã hợp nhất, trong đó cho biết hoạt động theo dõi tiến và lùi cho tất cả các lô. Cũng có các bộ lọc mới để sắp xếp thông tin này. Như vậy, họ có thể nhanh chóng tìm thấy dữ liệu mình cần.
Tính năng nổi bật dành cho các nhà sản xuất
 • Giờ đây, người quản lý chuỗi cung ứng có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho bộ công cụ lập kế hoạch cung ứng – một trang hiển thị đơn hàng theo cung và cầu – và lưu các chế độ xem đó để tham khảo sau này.
 • Ứng dụng Quản lý chất lượng của NetSuite giờ đây cho phép các công ty kiểm tra lại mặt hàng theo nhu cầu bên ngoài lịch trình kiểm tra tiêu chuẩn thông qua các đợt kiểm tra đột xuất, theo lịch hoặc lặp lại.
Tính năng nổi bật dành cho các đơn vị bán lẻ
 • Điểm hiệu suất của nhà cung cấp là một tính năng mới trong ứng dụng. Tính năng này sẽ ước tính số ngày sớm hay trễ của đơn hàng dựa trên hiệu suất trước đây của nhà cung cấp, với một mức xếp loại độ tin cậy (1-100) được gán cho từng dự đoán đó.
 • Chức năng phân bổ mới là hết hạn trước xuất trước (FEFO) khi thực hiện giúp nhân viên vận hành dễ dàng hơn trong việc gán lô cho mặt hàng được đánh số lô. Và giờ đây, họ có thể sử dụng FEFO để vừa phân bổ vừa vận chuyển trong một quy trình, loại bỏ bước dư thừa.
Tính năng nổi bật dành cho các công ty dịch vụ
 • Mẫu trình bày hóa đơn mới, có thể tùy chỉnh cho phép bạn định cấu hình chính xác định dạng mặt hàng chi tiết mà mỗi khách hàng – hoặc thậm chí mỗi dự án – yêu cầu. Bao gồm các trang tính ghi lùi ngày chi tiết do mỗi chuyên gia tư vấn đăng lên kịp thời, chi phí của nhà thầu phụ, v.v.
 • Dashboard của Project 360 mang đến một "bảng điều khiển" thống nhất, lấy dự án làm trung tâm trong SuiteProjects để kéo dữ liệu từ toàn bộ Suite rồi trình bày dữ liệu đó trong không gian làm việc tùy chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của những người quản lý dự án bận rộn.
Tính năng nổi bật dành cho các tổ chức phi lợi nhuận
 • Người quyên góp có thể dễ dàng đóng góp trực tuyến qua liên kết thanh toán có thể được thêm vào trang web hoặc email của tổ chức. Các khoản quyên góp cũng có thể được chỉ định là định kỳ và được gắn thẻ vào các chương trình hoặc sáng kiến cụ thể.
 • Việc ghép cặp các giấy báo có và tín dụng hóa đơn của liên công ty độc lập chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với những công ty hoạt động vì lợi nhuận có công ty con hoạt động phi lợi nhuận.