Förhandstitt på
NetSuite 2022 Release 1

Viktiga funktioner för programvaruföretag
 • Med funktionen för massbetalningar för kunder behöver de kundreskontraansvariga inte bearbeta fakturorna individuellt. Betalningar kan nu istället grupperas och bearbetas från flera kunder i ett steg.
 • Automatisera allokeringsprocesser för arbetskostnader med möjlighet att bokföra arbetskostnader i specifika program eller projekt där kostnaden uppkom.
Viktiga funktioner för grossistdistributörer
 • NetSuite WMS stöder nu zonplockning för plockning av både enskilda eller flera order. Denna plockningsstrategi ökar plockningshastigheten genom att begränsa plockarens rörelsemönster i lagret och dupliceringen av plockvägar.
 • Medarbetarare inom det här området har åtkomst till en konsoliderad rapport som visar spårning av alla partier framåt och bakåt. Det finns dessutom nya filter som sorterar denna information så att de snabbt hittar de data som de behöver.
Viktiga funktioner för tillverkare
 • De ansvariga för försörjningskedjan kan nu skapa anpassade vyer i verktyget för försörjningsplanering - en enskild sida som visar order för tillgång och efterfrågan - och sedan spara dem som framtida referens.
 • NetSuites kvalitetsstyrning ger ditt företag möjlighet att ominspektera artiklar på begäran, utanför ordinarie inspektionsschema, med tillfälliga, tidsinställda eller upprepande inspektioner.
Viktiga funktioner för detaljister
 • Ny poängsättning av leverantörsprestation uppskattar hur många dagar tidigt eller försenat order kommer att slutföras baserat på leverantörens prestationshistorik. En konfidensbedömning (1-100) tilldelas till varje uppskattning.
 • Med den nya funktionen för FEFO-allokering (först utgången, först ut) vid expediering blir det enklare för medarbetare att tilldela partier till partinumrerade artiklar. Nu kan de dessutom använda FEFO för att både allokera och leverera i en process, vilket eliminerar ett extra steg.
Viktiga funktioner för tjänsteföretag
 • Med de nya, anpassningsbara fakturapresentationsmallarna kan du konfigurera exakt det radpostformat som varje kund - eller till och med projekt - kräver. Inkludera detaljerade fakturaspecifikationer över bokförd tid per varje konsult, kostnader för underleverantören osv.
 • Infopanelen Projekt 360 ger en enhetlig, projektorienterad kontrollpanel i SuiteProjects som hämtar data från hela sviten och presenterar dessa i en arbetsyta som är skräddarsydd för att uppfylla hårt arbetande projektledares behov.
Viktiga funktioner för ideella organisationer
 • Bidragsgivare kan enkelt donera online via en betalningslänk som organisationen kan lägga till på sin webbplats eller i sina e-postmeddelanden. Donationer kan också ställas in som återkommande och med taggar kopplas till specifika program eller initiativ.
 • Det är lättare än någonsin att parkoppla fristående koncerninterna kreditnotor och fakturakrediteringar. Denna funktion är särskilt användbar för vinstdrivande företag med ett ideellt dotterbolag.