Sniktitt
NetSuite 2022 versjon 1

Hovedpunkter om funksjoner for programvareselskaper
 • Funksjonen for massekundebetalinger gjør at kundefordringsledere ikke behøver å behandle fakturaer på individuelt grunnlag. Betalinger kan nå i stedet grupperes og behandles fra flere kunder i ett trinn.
 • Automatiser prosesser for fordeling av arbeidskraftkostnader med muligheten til å postere arbeidskraftkostnader til bestemte programmer eller prosjekter der kostnaden ble pådratt.
Hovedpunkter om funksjoner for engrosdistributører
 • NetSuite WMS støtter nå soneplukking for plukking både for enkeltordrer og flere ordrer. Denne plukkstrategien øker plukkhastigheten ved å begrense bevegelsene til plukkerne på lageret og duplisering av plukkbaner.
 • Driftsansatte har tilgang til en konsolidert rapport som viser forover- og bakoversporing av alle partier. Det finnes også nye filtre for å sortere denne informasjonen slik at de raskt kan finne dataene de trenger.
Hovedpunkter om funksjoner for produsenter
 • Forsyningskjedeledere kan nå opprette egendefinerte visninger av arbeidsbenken for forsyningsplanlegging, der forsynings- og behovsordrer vises på én enkelt side. Visningene kan lagres for fremtidig referanse.
 • NetSuite Quality Management gjør det nå mulig for selskaper å inspisere artikler på nytt på forespørsel utenom en standard inspeksjonsplan gjennom ad hoc-inspeksjoner, tidsberegnede inspeksjoner eller gjentatte inspeksjoner.
Hovedpunkter om funksjoner for detaljister
 • Nye poengberegninger for leverandørytelse estimerer antall dager til ordrer oppfylles før eller etter forfall basert på leverandørens historiske ytelse, med en konfidensvurdering (1-100) tilordnet til hver av disse prediksjonene.
 • Ny funksjonalitet for FEFO-allokering (først utløpt, først ut) ved oppfyllelse gjør det enklere for driftsmedarbeidere å tilordne partier til partinummererte artikler. Nå kan de dessuten bruke FEFO til både allokering og forsendelse i én prosess og dermed eliminere et ekstra trinn.
Hovedpunkter om funksjoner for tjenesteytende selskaper
 • De nye fakturapresentasjonsmalene som kan tilpasses, gir deg muligheten til å konfigurere nøyaktig hvilket linjeartikkelformat som er nødvendig for hver klient eller også for hvert prosjekt. Inkluder detaljerte dokumentasjonsark om innlagt tid for hver konsulent, kostnader for underleverandører og mer.
 • Dashbordet Prosjekt 360 tilbyr et enhetlig og prosjektorientert kontrollpanel i SuiteProjects som henter data fra hele programpakken og presenterer dem i et arbeidsområde som er skreddersydd for å dekke behovene til travle prosjektledere.
Hovedpunkter om funksjoner for ideelle organisasjoner
 • Givere kan enkelt gi sine bidrag online via en betalingskobling som kan legges til på organisasjonens nettsted eller i e-poster. Donasjoner kan også angis som gjentagende og knyttes til bestemte programmer eller initiativer.
 • Det er enklere enn noen gang å koble frittstående konserninterne kreditnotaer og fakturakrediteringer. Denne funksjonen er spesielt nyttig for kommersielle selskaper som har en ideell organisasjon som datterselskap.