Esikatsaus
NetSuite 2022 Release 1

Keskeiset ominaisuudet ohjelmistoyrityksille
 • Asiakasmaksujen joukkotoiminnon ansiosta myyntireskontranhoitajien ei tarvitse käsitellä laskuja yksittäin. Maksuja voi nyt ryhmitellä ja käsitellä kerralla useilta asiakkailta.
 • Voit hyödyntää työvoimakustannusten automaattisia kohdistusprosesseja, joissa työvoimakustannukset kirjataan ohjelmiin tai projekteihin, joissa kulut syntyivät.
Keskeiset ominaisuudet tukkukauppiaille
 • NetSuite WMS tukee nyt aluekeräilyä sekä yksittäisten että useiden tilausten osalta. Tämä strategia nopeuttaa keräilyä, kun kerääjän reittiä varastossa voidaan rajoittaa ja päällekkäisiä keräilyreittejä voidaan ehkäistä.
 • Toiminnoista vastaavilla työntekijöillä on pääsy koottuun raporttiin, josta näkyy kaikkien erien jäljitys sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Käytettävissä on myös uusia suodattimia, joilla työntekijät voivat hakea nopeasti tarvitsemansa tiedot.
Keskeiset ominaisuudet valmistajille
 • Toimitusketjupäälliköt voivat nyt luoda mukautettuja näkymiä toimitusten suunnittelun työtilasta (työtilassa näkyvät toimitustilaukset ja tarveperusteiset tilaukset) ja tallentaa ne tulevaa käyttöä varten.
 • Yritykset voivat nyt uudelleentarkastaa nimikkeitä tarpeen mukaan NetSuite Quality Management -ratkaisun avulla. Nimikkeitä voi tarkastaa tavallisen tarkastussuunnitelman ulkopuolella ad hoc-, ajoitetun tai toistuvan tarkastuksen kautta.
Keskeiset ominaisuudet jälleenmyyjille
 • Käytettävissä on uusi pisteytysjärjestelmä toimittajien suoriutumiselle. Pisteiden avulla voidaan arvioida toimittajan aiemman suoriutumisen perusteella, montako päivää tilaukset voivat olla ajoissa tai myöhässä. Kullekin ennusteelle annetaan luottamusluokitus väliltä 1–100.
 • Uuden toimituksen FEFO-allokointimenetelmän (first expired first out) avulla toiminnoista vastaavien työntekijöiden on helpompi määrittää erät eränumeroiduille nimikkeille. Nyt FEFO-menetelmää voi käyttää yhdellä kertaa sekä allokointiin että lähetykseen, jolloin prosessi kevenee yhdellä vaiheella.
Keskeiset ominaisuudet palveluyrityksille
 • Uusilla mukautettavilla laskumalleilla voit luoda kullekin asiakkaalle tai projektille laskuja, joiden rivitiedot ovat juuri oikeassa muodossa. Voit lisätä laskuun erittelyosan esimerkiksi konsulttien kirjaamille tunneille, alihankkijakustannuksille ja muille tiedoille.
 • Project 360 -koontinäyttö tarjoaa yhtenäisen, projektilähtöisen ohjauspaneelin SuiteProjects-sovelluksen sisällä. Koontinäyttö kokoaa tiedot koko sovelluksesta yhteen työtilaan, jota kiireiset projektipäälliköt voivat mukauttaa tarpeitaan vastaavaksi.
Keskeiset ominaisuudet voittoa tavoittelemattomille organisaatioille
 • Käyttäjät voivat helposti tehdä lahjoituksen verkossa siirtymällä maksulinkkiin, jonka organisaatio voi lisätä sivustolleen ja sähköpostiviesteihin. Lahjoitukset voi myös määrittää toistuviksi, ja ne voidaan merkitä tiettyjä ohjelmia tai hankkeita varten.
 • Yksittäisten sisäisten hyvityslaskujen ja laskuhyvitysten täsmäyttäminen on helpompaa kuin koskaan. Tämä ominaisuus on hyödyllinen erityisesti voittoa tavoitteleville yrityksille, jotka omistavat voittoa tavoittelemattoman yhtiön.