Smugkig
NetSuite 2022 Release 1

Funktionshøjdepunkter til softwarefirmaer
 • Funktionen Massekundebetalinger sparer debitoransvarlige for at skulle behandle fakturaer enkeltvis. I stedet kan betalinger nu grupperes og behandles fra flere kunder i ét trin.
 • Automatiser processer til allokering af beregning af arbejdsomkostninger med muligheden for at postere arbejdsomkostninger til bestemte programmer eller projekter, der pådrog sig udgiften.
Funktionshøjdepunkter til engrosdistributører
 • NetSuite WMS understøtter nu zoneplukning til plukninger til både enkeltordrer og flere ordrer. Denne plukkestrategi vil øge plukkehastigheden ved at begrænse plukkerbevægelse på lagerstedet og duplikering af plukkestier.
 • Driftsmedarbejdere har adgang til en konsolideret rapport, der viser sporing af alle partier frem og tilbage i tid. Der er også nye filtre til sortering af disse oplysninger, så de hurtigt kan finde de nødvendige data.
Funktionshøjdepunkter til producenter
 • Forsyningskædeledere kan nu oprette tilpassede visninger af workbenchen til forsyningsplanlægning, en enkelt side, der viser forsynings- og behovsordrer og gemmer dem til fremtidig reference.
 • NetSuite Quality Management giver nu firmaer mulighed for at inspicere varer igen efter behov uden for standardtidsplanen for inspektion gennem ad hoc, timede eller gentagede inspektioner.
Funktionshøjdepunkter til detailhandlere
 • Nye leverandørpræstationsscorer anslår, hvor mange dage for tidligt eller for sent ordrer vil blive på basis af den pågældende leverandørs historiske præstation med en konfidensbedømmelse (1-100) tildelt til hver af de forudsigelser.
 • Ny funktionalitet til FEFO-allokering (først udløbet, først ud) gør det nemmere for driftsmedarbejdere at tildele partier til partinummererede varer. Ydermere kan de nu anvende FEFO til både at allokere og afsende i én proces, så et ekstra trin derved elimineres.
Funktionshøjdepunkter til PSF'er
 • Med de nye skabeloner til fakturapræsentation, der kan tilpasses, får du mulighed for at konfigurere lige nøjagtigt det format til linjeelementer, som hver klient - eller hvert projekt - kræver. Medtag detaljerede bagvedliggende regneark om tid, der er posteret af hver konsulent, underleverandøromkostninger m.m.
 • Instrumentbrættet Projekt 360 grader leverer et samlet, projektcentreret "kontrolpanel" i SuiteProjects, der trækker data fra hele suiten og præsenterer dem i et arbejdsområde, der er skræddersyet til at opfylde behovet hos travle projektledere.
Funktionshøjdepunkter til nonprofitorganisationer
 • Donorer kan nemt yde deres bidrag online via et betalingslink, som kan føjes til organisationens website eller e-mail. Donationer kan også angives som tilbagevendende og tagges til bestemte programmer eller initiativer.
 • Det er nemmere end nogensinde at parre separate koncerninterne kreditnotaer og regningskreditter. Denne funktion er især nyttig for nonprofitfirmaer med et nonprofitdatterselskab.