Ukázka systému
NetSuite 2022 verze 1

Vybrané funkce pro softwarové společnosti
 • Díky funkci hromadných plateb zákazníků nemusí manažeři pohledávek zpracovávat faktury jednotlivě. Namísto toho lze nově seskupit platby od několika zákazníků a zpracovat je v jediném kroku.
 • Automatická kalkulace mzdových nákladů poskytuje možnost účtovat mzdové náklady ke konkrétním programům či projektům, u nichž tyto náklady vznikly.
Vybrané funkce pro velkoobchodní distributory
 • Aplikace WMS systému NetSuite nyní podporuje zónové vyskladnění pro jednu i více objednávek. Taková vyskladňovací strategie zvýší rychlost vyskladňování, protože omezí pohyb vychystávače po skladu i opakování jeho cest.
 • Provozní zaměstnanci mají přístup ke konsolidované sestavě s možností dopředného i zpětného sledování všech šarží. K dispozici jsou jim rovněž nové filtry, které roztřídí informace tak, aby rychle našli hledané informace.
Vybrané funkce pro výrobní společnosti
 • Manažeři dodavatelského řetězce mohou nyní vytvořit vlastní zobrazení pracovní plochy plánování dodávek na jediné stránce obsahující objednávky dodávek i poptávky a uložit si je pro budoucí použití.
 • Aplikace správy kvality systému NetSuite nově umožňuje provést novou inspekci položek na vyžádání i mimo běžný plán inspekcí, a to prostřednictvím ad hoc, plánované nebo opakované inspekce.
Vybrané funkce pro maloobchodní společnosti
 • Nové hodnocení výkonnosti dodavatelů odhaduje na základě historické výkonnosti určitého dodavatele, o kolik dnů se jeho objednávky produktů uspíší nebo opozdí. Každému takovému odhadu je navíc přiřazena míra jistoty (1–100).
 • Nová funkce přidělování zásob při realizaci objednávek metodou FEFO (first expired first out) usnadňuje zaměstnancům v provozu přiřazování šarží položkám číslovaným podle šarže. Nově je možné metodu FEFO použít současně k přidělování i expedici a eliminovat tak krok navíc.
Vybrané funkce pro servisní společnosti
 • Nové a přizpůsobitelné šablony pro prezentaci faktur umožňují konfigurovat formát položek na řádkách přesně tak, jak každý klient (nebo dokonce projekt) vyžaduje. Najdete v nich podrobné údaje o časech zapsaných jednotlivými konzultanty, nákladech subdodavatelů apod.
 • Panel Komplexní zobrazení projektu poskytuje jednotné místo pro řízení aktivit kolem projektů v rámci aplikace SuiteProjects. Získává data ze všech částí systému NetSuite a prezentuje je v pracovním prostoru, který je přizpůsoben potřebám vytížených projektových manažerů.
Vybrané funkce pro neziskové organizace
 • Dárci mohou snadno darovat online přes platební odkaz, který lze přidat na web organizace nebo do e-mailu. Dary lze rovněž označit jako pravidelné nebo přiřadit ke konkrétním programům či iniciativám.
 • Párování nepřiřazených mezipodnikových dobropisů a kreditů faktur nebylo nikdy tak jednoduché. Tato funkce je zvlášť užitečná pro komerční společnosti, které provozují neziskovou organizaci jako svou pobočku.