Förhandstitt på
NetSuite 2020
Release 1

Viktiga funktioner för programvaruföretag
 • Med direkt bankanslutning uppdateras bankdata automatiskt på ditt NetSuite-konto. Den intelligenta matchningsmotorn matchar kontinuerligt bankdata mot transaktioner i NetSuite, vilket minskar avstämningstiden rejält.
 • Företag med global fakturering och kunder med flera dotterbolag kan glädjas åt förenklad fakturering från en enskild kundpost och tydligare översikter över kundrelationerna.
 • Bättre intäktsuppföljning och förbättrade revisionsspår ger bättre inblick i hur ändringar i prenumerationer påverkar intäkterna, samt mer precis intäktsperiodisering.
Programvara
Viktiga funktioner för tillverkare
 • Ta itu med risker i försörjningskedjan proaktivt med intelligenta insikter i överföringsordrar. En ny arbetsbok för försörjningskedjan i SuiteAnalytics erbjuder ett nytt sätt att effektivt analysera obalanser i försörjningskedjan.
 • Administrera enkelt utlagda processer med leverantörerna för produktionen av tillverkade artiklar och automatisera bearbetningen av associerade arbetsordrar och leverantörsskulder.
 • Den nya mobilappen för tillverkning ökar produktiviteten på butiksgolvet och underlättar resan mot ett papperslöst verkstadsgolv.
Tillverkning
Viktiga funktioner för återförsäljare
 • Förbättrade visualiseringsfunktioner i hierarkiträdet för handelsvaror gör det enklare att hantera stora hierarkier.
 • Administrera enkelt utlagda processer med leverantörerna för produktionen av tillverkade artiklar och automatisera bearbetningen av associerade arbetsordrar och leverantörsskulder.
 • Automatisera ny allokering av lager när utbudet överbelastas med hjälp av undantag vid resursallokering.
Detaljhandel
Viktiga funktioner för livsmedels- och dryckesföretag
 • Funktionerna för hanteringen av Fyll/Släng-restordrar ger möjlighet för automatisk stängning av restbeställda artiklar i delvis levererade ordrar.
 • Nya funktioner för cirkulationshantering möjliggör inställning av rutter och automatisk tilldelning av information för rutter och stopp för kundordrar.
 • Orderguider tillhandahåller nu alternativet att automatiskt lägga till nyligen beställda artiklar i en historisk orderguide.
Livsmedel och drycker
Viktiga funktioner för grossistföretag
 • NetSuites WMS-mobilapp stödjer nu GS1-streckkodsstandarder, vilket gör varulagersverksamheten mer effektiv.
 • Motorn för utbudsallokering ger nu möjlighet att skapa expedieringsbegäranden automatiskt när det förväntade leveransdatumet har uppnåtts, vilket innebär en stor förbättring för servicenivåerna och kundnöjdheten.
 • Optimera möjligheterna till leverans i tid med hantering av undantag för orderallokering.
Grossister
Viktiga funktioner för tjänsteföretag
 • Förbättra noggrannheten för projektlönsamheten med ytterligare kostnadsmått och faktureringsprognoser.
 • Nya förbättringar av tidsredigering ger bättre kontroll över fakturerbar tid.
 • Automatisera beräkningen av kostnader i projektbudgetering baserat på de resurser som tilldelats. Kostnadsdiagrammen ändras dynamiskt då budgetarna matas in, ändras och jämförs mot faktiska transaktioner.
Tjänster
Viktiga funktioner för ideella verksamheter
 • Koppla bankkonton till NetSuite sömlöst och säkert.
 • Automatisk avstämning av bankdata gör administrationen av banktransaktionerna så mycket enklare.
 • Förskottsbetalning till leverantörer förenklar avstämningen av leverantörsbetalningarna.
Ideell verksamhet
Viktiga funktioner för utvecklare
 • Det uppdaterade programmeringsspråket för SuiteScript 2.1 har nu stöd för den senaste versionen av ECMAScript-standarderna, vilket gör det möjligt för utvecklare att skriva kraftfulla appar med mindre kod och även ge stöd för relativa sökvägsreferenser.
 • Allmänt tillgängliga REST-webbtjänster gör det möjligt att säkert integrera externa program med NetSuite. Detta API innehåller stöd för anpassade poster, stöd för utökade CRUD-åtgärder (Create, Read, Update, Delete), filtrering av postsamlingar och körningsbara poståtgärder.
 • Nya SuiteApp Marketplace erbjuder en konsumentliknande upplevelse som en del av NetSuite-gränssnittet och gör det möjligt att upptäcka, distribuera och skaffa SuiteApps.
Utvecklare
Viktiga funktioner för reklam-, media- och publiceringsföretag
 • Förbättra noggrannheten för projektlönsamheten med ytterligare kostnadsmått och faktureringsprognoser.
 • Nya förbättringar av tidsredigering ger bättre kontroll över fakturerbar tid.
 • Automatisera beräkningen av kostnader i projektbudgetering baserat på de resurser som tilldelats. Kostnadsdiagrammen ändras dynamiskt då budgetarna matas in, ändras och jämförs mot faktiska transaktioner.
Reklam, media och publicering
Sales Chat

How is your business adapting to change?

Start chat