Business
intelligence

Business intelligence i sanntid i hele foretaket

Å få et fullstendig bilde av virksomheten er utfordrende. Informasjon lagres i flere forskjellige systemer, og manuelt baserte databehandlingsprosesser er tidkrevende og fører oftere til feil. Både på ledernivå og ved frontlinjen står effektiv beslutningstaking på ustø grunn uten pålitelige data.

NetSuite Business Intelligence gir innebygde dashbards med oppdateringer, rapportering og analyse i sanntid av alle integrerte prosesser i programvarepakken. Brukerne får verdifull innsikt, og kan dermed identifisere problemer, trender og muligheter, og umiddelbart finne fram til den underliggende transaksjonen for å ta grep.

Hovedfordeler

  • Oversikt i sanntid i bedriftens resultater for alle forretningsfunksjoner – fra sammendragsnivå til transaksjonsnivå.
  • Én enkelt versjon av sannheten med alle dataene samlet i en enkelt kilde.
  • Selvbetjent, personlig tilpasset opplevelse med brukervennlige rapporteringsverktøy uten behov for programmering eller tekniske ressurser.
  • Tilgang på farten via nettleser og mobilenhet.

Få et konkurransefortrinn med innebygd business intelligence

Planlegg en gratis konsultasjon
Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat